افات و بیماری گوجه فرنگی

افات مهم گوجه فرنگی

افات مهم گوجه فرنگی

افات مهم گوجه فرنگی لاروها پس از تغذیه و کامل کردن مراحل لاروی به سمت خاک حرکت کرده

افات مهم گوجه فرنگیو در عمق سه سانتی‌متری خاک تبدیل به شفیره می‌شوند.

۷ تا ۱۲ روز بعد از تشکیل شفیره حشرات بالغ از خاک خارج شده و به پرواز درمی‌آیند.

شب‌پره‌های بالغ نیز به رنگ کاراملی هستند و در ناحیه جلویی بال این رنگ روشن‌تر است.

افات مهم گوجه فرنگی

استفاده از سموم شیمیایی نظیر ایمیداکلوپراید، آبامکتین، پروپارژیت و بروموپروپیلات در کنترل انواع کنه بسیار مؤثر است،

البته به شرطی که از این سموم به‌صورت دوره‌ای استفاده شود. برای اطلاعات بیشتر

مقاله مبارزه با کنه تارتن دولکه ای و کنه قرمز اروپایی را مطالعه کنید.

این حشرات بالغ تخم‌های خود را به‌صورت انفرادی روی برگ، گل، میوه و ساقه گذاشته

و تخم‌ها پس از سه روز تفریخ می‌شوند. لاروها وارد میوه‌ها شده

و این چرخه ادامه پیدا می‌کند. این آفت ممکن است به سایر صیفی‌جات نظیر فلفل‌دلمه‌ای و بادمجان نیز حمله کند

اما ترجیح نخست آن برای حمله، گوجه‌فرنگی است.

افات مهم گوجه فرنگی و راه درمان

این آفت مهم‌ترین و خسارت‌بارترین آفت گوجه‌فرنگی به‌خصوص در کشت‌های مزرعه‌ای به شمار می‌رود.

لاروهای این حشره می‌توانند از گل، جوانه میوه

و میوه تغذیه و با ایجاد دالان در میوه از کیفیت و بازارپسندی آن کم کنند.

این لاروها میوه‌های نارس را برای تغذیه ترجیح می‌دهند.

در صورت عدم وجود میوه،

این کرم‌ها ممکن است به برگ نیز حمله

و از آن تغذیه کنند. یک لارو ممکن است

به چند میوه نیز حمله و از آن تغذیه کند.

نام علمی این حشره Helicoverpa armigera بوده

و در اصل یک شب‌پره است که لاروهای آن به گیاه حمله‌ور می‌شود.

لاروها دارای رنگ قهوه‌ای روشن تا تیره هستند

و ممکن است دارای خطوط طولی در روی سطح بدن هم باشند.

در اواخر دوره بلوغ این لاروها به رنگ سبز روشن تغییر رنگ پیدا می‌کنند.

البته رنگ این لاروها بستگی به دمای محیط و شرایط منطقه‌ای نیز دارد.

افات مهم گوجه فرنگی  و مراحل ان

لاروها پس از تغذیه و کامل کردن مراحل

لاروی به سمت خاک حرکت کرده

و در عمق سه سانتی‌متری خاک تبدیل به شفیره می‌شوند. ۷ تا ۱۲ روز بعد از تشکیل

شفیره حشرات بالغ از خاک خارج شده و به پرواز درمی‌آیند.

شب‌پره‌های بالغ نیز به رنگ کاراملی هستند

و در ناحیه جلویی بال این رنگ روشن‌تر است.

این حشرات بالغ تخم‌های خود را به‌

صورت انفرادی روی برگ، گل، میوه و ساقه گذاشته

تخم‌ها پس از سه روز تفریخ می‌شوند.

لاروها وارد میوه‌ها شده و این چرخه ادامه پیدا می‌کند. این آفت ممکن است

به سایر صیفی‌جات نظیر فلفل‌دلمه‌ای و بادمجان

نیز حمله کند اما ترجیح نخست آن برای حمله، گوجه‌فرنگی است.