بذر خربزه درگزی

بذر خربزه درگزی

بذر خربزه درگزی

بذر خربزه درگزی زر بذر رقمی استاندراد، زودرس، محصول شرکت زر بذر ایرانیان،

بذر خربزه درگزی یکی از شرکت‌های معتبر ایرانی تولید کننده بذر است.

بذر خربزه درگزی

ملون درگزی زر بذر با ظاهری بیضی شکل، به وزن 4 الی 6 کیلوگرم، دارای گوشت کِرِم رنگ،

حفره میانی کوچک و شیرین می‌باشد. اتصال میوه در محل دمگل قوی است.

پوست میوه خربزه درگزی زر بذر زرد رنگ با لکه‌های بیضی شکل و پراکنده سبز تیره و روشن به همراه زره‌بندی است

کیفیت بذر خربزه درگزی

بذر خربزه درگزی (افغانی) در بسیاری از مناطق جنوبی کشور مورد کشت قرار می‌گیرد و مناسب

کشت در اقلیم گرم و خشک و نسبتاً مقاوم به شوری خاک می‌باشد.

این رقم در شرایط آب و هوایی مختلف پتانسیل تولید محصول خوب و با کیفیت را دارد. مناسبترین دما

جهت رشد این محصول 20 تا 35 درجه سانتی‌گراد و طول دوره رسیدگی 75 روز است. بهترین زمان کاشت این

بذر پس از پایان سرما تا اواسط بهار بوده و میزان کشت بذر ملون درگزی 12 الی 18 هزار عدد

یا یک و نیم کیلوگرم در هکتار می‌باشد

. تناژ متوسط این رقم حدود 50 تن در هکتار گزارش شده است

درگزی (افغانی) در بسیاری از مناطق جنوبی کشور

مورد کشت قرار می‌گیرد و مناسب کشت در اقلیم گرم

و خشک و نسبتاً مقاوم به شوری خاک می‌باشد.

این رقم در شرایط آب و هوایی مختلف پتانسیل تولید محصول خوب و با کیفیت را دارد.

مناسبترین دما جهت رشد این محصول 20 تا 35 درجه سانتی‌گراد و طول دوره رسیدگی 75 روز است.

بهترین زمان کاشت این بذر پس از پایان سرما تا اواسط بهار بوده

و میزان کشت بذر ملون درگزی 12 الی 18 هزار عدد

یا یک و نیم کیلوگرم در هکتار می‌باشد. تناژ متوسط این رقم حدود 30 تن در هکتار گزارش شده است

خربزه درگزی

  • حداکثر دمای نگهداری از پاکت بذر 15 درجه سانتی­گراد است.
  • به دلیل آغشته بودن بذرها به سموم، دور از دسترس کودکان نگه داشته شود.
  • عدم تنفس گرد و غبار ، و بخارات در حین باز کردن و استفاده از محصول
  • عدم رهاسازی پاکت بذر در محیط زیست