شرکت اران بذر

بذر گوجه فرنگی و کشت صحیح ان

بذر گوجه فرنگی و کشت صحیح ان

بذر گوجه فرنگی و کشت صحیح ان‌‌‌ بذر گوجه و ویژگی های بذر مزرعه ای و گلخانه ای
بستر کشت خاک یا بدون خاک (هیدروپونیک )،بذر گوجه فرنگی معمولا بر اساس محل یا ساختاری که قرار است تولید شود، به کشت مزرعه ای و کشت گلخانه ای تقسیم می شود.

بذر گوجه فرنگی و کشت صحیح ان

معمولا در گلخانه ها کشت عمودی، یعنی حداکثر استفاده از فضا ،و در مزرعه کشت افقی یا رونده است،                                   که به منظور استفاده از سطح است.جدیدا گوجه فرنگی مزرعه ای را بر روی قیم سوار می کنند، مه هم حداکثر نور را ببیند،        و هم میوه بر روی خاک نباشد ،و آلودگی نبیند،                          از نظر بستر کاشت هم تقسیم بندی داریم :
1- کشت خالی که عمدتا در مزرعه است.

بهترین راه کار برای پیشگیری بذر

بذر گوجه و کشت صحیح

2-کشت های بدون خاک ( هیدروپونیک )، که بستر کاشت ترکیبات آلی و معدنی غیر از خاک است.
2- کشت های بدون خاک (هیدروپونیک) که بستر کاشت ،ترکیبات آلی و معدنی غیر از خاک است.
ویژگی های بذر،

اندازه و یا ظاهر بذر گوجه و کشت صحیح

اندازه بذر = 3 تا 5 میلی متر
شکل بذر = ظاهری ابریشمی ( کرک دار)، صاف، کرم تا قهوه ای رنگ ( رنگ واقعی بذر گوجه است، و بذر قرمز یا سبز ازت قارچ کش بر روی آن هاست،
ایک گرم بذر= 300 تا 350 عدد،
حفظ قوه نامیه: 4سال (حداکثر) با محتوای رطوبت بذر 5.5%
اگر میخواهیم ،بذر بخریم سعی کنیم،عمر آن بیشتر از یک سال نگذشته باشد، چون اکثر بذرها وارداتی است.

بذر گوجه و تهیه بذر و انتخاب رقم مناسب

َAtak میان رس-late دیررس- early زودرس هزاران رقم و یا بیشتر، توسط شرکت های مختلف دنیا، بذر گوجه فرنگی تولید میشود،معمولا شرکت های تولید کننده ،                                  بذر با کاتالوگ های رنگی شناسنامه ی بذرها را در جداولی کامل می نویسند،و ما هنگام خرید این را باید ار بذرفروش بخواهیم ،   و هنگام خریدن دقیقا همان بذر را تهیه کنیم،                            و گرنه ممکن است به جای بذر گلخانه ای، بذر مزرعه ای به ما بدهند

شاخصه های بذر گوجه و کشت صحیح ان

بلوغ : ما از قبل باید بدانیم رقممان زودرس،میان رس یا دیررس است، پس اگر دنبال ارقام زودرس هستیم early ها را انتخاب می کنیم ،یا اگر دنبال ارقام دیررس هستیم، late ها را انتخاب می کنیم،

 Tilthation کشت : یعنی این گوجه کجا قرار است کشت شود( گلخانه، مزرعه)

امروزه تمام بذرهای گلخانه ای دانه ای، و بذرهای مزرعه ای کیلویی فروخته می شود.                                                     هم چنین به هیچ وجه بذر های گلخانه ای را باز نخریم،         چون احتمال اینکه فروشنده، بذر مزرعه ای داخل آن بریزد، هست.میوه: میوه ای که قرار است وارد، بازار شود

انتخاب بذر گوجه فرنگی مهمترین جبران خسارت را داراست

و مصرف کننده مصرف کند چه ویژگی هایی باید داشته باشد.      یکی وزن خود میوه است                                                   ،مثلا در کشور ما میوه های گرد ،نه خیلی درشت و نه خیلی ریز مطلوب است.
شکل : الان گوجه فرنگی های گرد، کلاسیک، تخم مرغی شکل، زیتونی، گلابی شکل و …همه رقم هست،                               پس اگر ما این را ندانیم ضرر کرده ایم، و کلی وقت و هزینه صرف کرده ایم ،و به نتیجه نرسیده ایم.

قدرت رویشی بذر اصلاح شده بذر گوجه فرنگی و کشت

قدرت رشد گیاه: این به صورت ژنتیکی اصلاح شده، یک سری دارای رشد، قوی و یک سری دارای رشد متوسط هستند.
مقاومت: دارای بیشترین اهمیت است.                                  اکثر خاک های کشور ما آلوده، به انواع قارچ، باکتری، نماتد و … است که آن را با سم نمی توان کنترل کرد،                                به همین دلیل به طرف مقاومت ژنتیکی روی آورده اند،              اگر در منطقه ای بیماری خاصی داریم، مثلا پژمردگی فوزاریومی،

برای خرید بذر مطمعن قبل کشت

این مشخصات بر روی بذرها نوشته شده ،و مثلا بذرهای Atak مقاوم است را انتخاب می کنیم،
پس ار انتخاب و خریداری بذر، این بذر باید کشت شود،          برای تولید نشا، چون تکثیر گوجه فرنگی از طریق نشا است ،یعنی بذر را در خزانه کشت کنیم، از آن نشا بگیریم و آن را به مزرعه انتقال دهیم.

بهترین دما بهتدین مکان برای سبز شدن

زمان و دمای جوانه زنی
دمای جوانه زنی
دمای جوانه زنی :  10 15 20 25 30 درجه سانتی گراد
زمان جوانه زنی : 9 6 6 8 14 43 روز،
حداقل دما برای جوانه زنی : 10 درجه سانتی گراد
در شرایط دمای ایده آل معمولا جوانه زنی 100% است

رنج دمای مناسب،  :  16 – 29.5  درجه سانتی گراد
دمای مطلوب: 29.5  جوانه زنی هنگامی است ،که برگ های لپه ای ظاهر شوند.

بهترین دما و تلاش سبز شدن یک بذر خوب

حداکثر دما برای جوانه زنی : 35
نکته اساسی این است، که اگر دمای 25 را به 30 درجه سانتی گراد برسانیم ،باید کلی گازوئیل بسوزانیم،  در حالی که تفاوتی در تعداد روز ایجاد نمی کند.پس بهتر است،                                   از همان دمای 25 درجه استفاده کنیم.پروسه جوانی زنی یک فعالیت آنزیمی است ،و دماهای بالا آنزیم ها را غیرفعال میکند ،پس این طور نیست ،

بهترین دما برای جوانه زنی بذر گوجه

که اگر دما از 25 به 35 برسد ،6 روز بشود ،1 روز، در حالیکه بالعکس است و تعداد روز جوانه زنی تا یک آستانه ی مناسب پیش می رود ،و دوباره منحنی افت می کند.
بنابرین بهترین دمای جوانه زنی را 25 درجه سانتی گراد توصیه می کنیم،

( به دلیل اینکه مصرف سوخت کم باشد )
پروسه جوانی زنی یک فعالیت آنزیمی است، و دماهای بالا آنزیم ها را غیر فعال می کند،  پس این طور نیست،

خصوصیات بذر گوجه فرنگی و کشت صحیح

که اگر دما از 25 به 35 بردس 6 روز بشود 1 روز در حالی که بالعکس است ،و تعداد روز جوانه زنی تا یک آستانه ی مناسب پیش می رود ،و دوباره منحنی افت می کند.
پس بنابراین بهترین دمای مناسب جوانه زنی را ℃25 توصیه می کنیم، (به دلیل اینکه مصرف سوخت کم باشد)

بذر گوجه فرنگی و کشت صحیح ان