بذر گوجه فرنگی پارس

بذر گوجه فرنگی پارس

بذر گوجه فرنگی پارس

 

بذر گوجه فرنگی فرنگی پاربذر گوجه فرنگی پارسس از ارقام رشد محدود و مناسب کشت در فضای باز است که به دلیل شباهت بسیار زیاد به رقم متین، در صورت نبودن آن، می‌تواند جایگزین شود.

در بررسی ویژگی‌های آن به دلیل این امر پی می‌بریم.

 • عملکرد نسبتا خوبی دارد.
 • دارای بوته ای قوی با پوشش برگی متوسط تا خوب است.
 • کیفیت میوه مناسبی داشته و برای حمل و نقل و صادرات استفاده می‌شود.
 • این واریته دوره رسیدگی متوسطی دارد و محصول شرکت استار سیدز است.

بنابراین پارس میوه ای تخم مرغی به وزن 170 تا 190 گرم تولید می‌کند که از یکنواختی در سایز و اندازه برخوردار است.

سایز میوه این رقم درشت بوده و از سفتی خوبی برخوردار می‌باشد

قیمت بذر گوجه فرنگی پارس

گوجه پارس محصول شرکت استار سیدز رقمی مناسب فضای باز می باشد. لازم به ذکر است که قیمت بذر گوجه فرنگی پارس به عوامل متعددی از جمله تاریخ بسته بندی،
تعداد سفارش و نرخ دلار بستگی دارد. با خرید از سایت اران بذر  از تخفیف های فصلی نیز بهره مند می شوید و نیازی به حضور در محل شرکت نمی باشد.

توضیحات فنی رقم گوجه پارس

رقم پارس از ارقام رشد محدود و مناسب کشت در فضای باز است که به دلیل شباهت بسیار زیاد به رقم متین،

در صورت نبودن آن، می‌تواند جایگزین شود. در بررسی ویژگی‌های آن به دلیل این امر پی می‌بریم.

 • عملکرد نسبتا خوبی دارد.
 • دارای بوته ای قوی با پوشش برگی متوسط تا خوب است.
 • کیفیت میوه مناسبی داشته
 • و برای حمل و نقل و صادرات استفاده می‌شود.
 • این واریته دوره رسیدگی متوسطی دارد و محصول شرکت استار سیدز است.

بنابراین پارس میوه ای تخم مرغی به وزن 170 تا 190 گرم تولید می‌کند که از یکنواختی در سایز و اندازه برخوردار است.

سایز میوه این رقم درشت بوده و از سفتی خوبی برخوردار می‌باشد.

مقاومت ها و تحمل های بذر گوجه پارس

واریته پارس به بیماری‌های زیر مقاومت نسبی دارد:

 • پژمردگی فوزاریومی (Fol)
 • ویروس موزاییک توتون (TMV)
 • ویروس لکه پژمردگی گوجه فرنگی (TSWV)

ولی به ویروس پیچیدگی زرد برگ گوجه (سرجمک TYLCV) مقاوم نیست.

نقد و بررسی بذر گوجه پارس

به طور کلی پارس رقمی پربارده بوده که میوه با کی فیتی نیز تولید می‌کند. پوشش برگی این رقم در برخی مناطق شبیه متین است.

اما غالبا سایز میوه درشت تری نسبت به آن دارد.

پارس در شوری و کشت غرق آبی حجم بوته و باردهی نسبتا کمی دارد با این حال در شوری‌های بالا هم سایز میوه بازار پسندی دارد.

مقاومت آن به ویروس و بیماری‌های برگی مانند متین است

و به سرجمک مقاوم نیست، پس برای کشت پاییزه مناطق آلوده مناسب نیست و توصیه نمی‌شود.

مشاوره کشت و خرید بذر گوجه پارس