بهترین زمان سمپاشی گوجه

بهترین زمان سمپاشی گوجه

بهترین زمان سمپاشی گوجه برای عملیات سمپاشی و کوددهی از طریق محلول پاشی برگ چه زمانی هست؟

هنگامی که دمای هوا بین 15 تا 30 درجه باشد.‎‎ چون که نور آفتاب به صورت عمود و مستقیم بر درختان می تابد

و قطره های سم بر روی برگ درختان به عنوان ذره بین عمل می کند و منجر به سوزش برگها می شود.

همچنین حرارت بالا موجب تبخیر سریع سم شده

و باعث عدم اثربخشی سم در ساقه ها و شاخه های درختان می شود.

بهترین زمان سمپاشی گوجه

بین ساعت 9 تا 10 صبح و یا بین ساعت 6 تا 7 عصر

بهترین زمان جهت عملیات محلول پاشی(کود یا سم) می باشد.

بدلیل اینکه کود یا سموم از طریق سیستم آوندی می توانند جذب گیاه یا درخت بشوند

جدا از بحث کاهش عملکردی کود یا سم ممکن است رطوبت بوجود آمده خود محرکی باشد برای فعال شدن بیماریهایی مثل: سفیدک،

لکه غربالی، آنتراکنوز و موارد دیگر.

البته انتخاب بهترین زمان سمپاشی در طول روز علاوه بر مطالب فوق به انتخاب نوع سم نیز بستگی دارد.

بهترین زمان سمپاشی گوجه فرنگی

 

شما میتوانید محصول گوجه خود را با پهپاد کشاورزی سیرنگ سمپاشی کنید

و تمامی آفات موجود در مزرعه را از بین ببرید:

انتخاب بهترین زمان سمپاشی به چه چیز بستگی دارد؟

درختان میوه سالم، بهتر می توانند در برابر بیماری ها و حمله حشرات مقاومت کنند.

سمپاشی سالانه درختان می تواند سلامت آنها را تقویت کند بهترین زمان سمپاشی درختان

میوه برای جلوگیری از بروز مشکلات در آینده،

اواخر زمستان یا اوایل بهار است.

علل انتخاب بهترین زمان سمپاشی در اواخر زمستان یا اوایل بهار چیست؟

انتخاب بهترین زمان سمپاشی به چه چیز بستگی دارد؟

درختان میوه سالم، بهتر می توانند

در برابر بیماری ها و حمله حشرات مقاومت کنند.

سمپاشی سالانه درختان می تواند سلامت آنها را تقویت کند.

بهترین زمان سمپاشی درختان میوه برای جلوگیری از بروز مشکلات در آینده، اواخر زمستان یا اوایل بهار است.

علل انتخاب بهترین زمان سمپاشی در اواخر زمستان یا اوایل بهار چیست؟

در این زمان به خاطر عدم وجود برگ ها سموم کمتری برای پوشش درختان لازم است

و از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است.

همچنین پاشش سموم به آسانی صورت می گیرد و آفات کش ها به تمام شاخه ها،

ساقه ها و تنه ی درختان تاثیر خواهد گذاشت

بهترین زمان سمپاشی

از علل دیگر انتخاب اواخر زمستان به عنوان بهترین زمان سمپاشی،

می توان به نبود محصول اشاره نمود که مسمومیت در محصول ایجاد نمی گردد.

استفاده از سم در زمان باز شدن شکوفه ها، منجر به آسیب زدن به زنبورها، گرده افشانی و شکوفه ها می شود.

عدم گرده افشانی مناسب، منجر به کاهش بازدهی در میوه می شود.