بیماری اتشک و راهکار مقابله

بیماری اتشک و راهکار مقابله

 

بیماری اتشک و راهکار مقابله پیشگیری از بیماری آتشک با مدیریت و پیگیری دستور العمل کارشناسان حفظ نباتات رعایت بهداشت کامل باغ ها،

از ورود باکتری جلوگیری شده و با کنترل به موقع، بیماری در منطقه شیوع پیدا نکند.

از کاشت توام چندین گیاه میزبان باکتری مانند سیب، به و گلابی در یک باغ خودداری شود.

بیماری اتشک و راهکار مقابله

از کاشت درختان بسیار حساس به این باکتری چون به و     زالزالک به عنوان بادشکن در اطراف باغ ها خودداری

به جای آنها از درختان غیر مثمر استفاده شود.

به تدریج انواع مقاوم به این بیماری جایگزین انواع حساس شود. مصرف کود های ازته به حداقل برسد.

حساسیت به بیماری آتشک در خاک های اسیدی بیشتر است، توصیه می‌شود

pH خاک‌ها در باغ های جدید قبل از کاشت نهال ها با افزودن آهک کنترل و تنظیم شود.

آتشک آتشک از بیماری های بسیار خطرناک درختان گلابی، سیب و به محسوب می‌گردد.

خسارت این بیماری قابل قیاس با هیج یک از بیماری های درختان میوه دانه دار نبوده و خسارات وارده بر

محصولات باغی در بعضی از سال‌ها غیر قابل جبران می‌باشد.

علائم بیماری آتشک بیماری معمولی روی گل‌ها در اوایل فصل بهار ظاهر می‌شود.

بیماری اتشک و راهکار مقابله

ابتدا حالت آب سوخته پیدا کرده و کمی بعد پژمرده و قهوه ای رنگ می‌شوند.

سپس علائم بیماری در اطراف جام گل، روی برگ ها و نوک شاخه های جوان ظاهر می شود.

با توسعه بیماری، شاخه های بیمار به سرعت پژمرده و به دلیل سوختگی و خمیدگی بیش از حد

قسمت های انتهایی شاخه حالتی شبیه به عصا پیدا می‌کند.

باغ حالت آتش گرفتگی و سوختگی به خود می‌گیرد زیرا انبوه برگ های چروکیده و قهوه ای در لابه لای برگ ها،

شاخه ها و میوه های سالم درختان پراکنده اند.

در صورت کنترل نشدن بیماری در این لحظه باکتری به سرعت از شاخه های جوان آلوده به سمت شاخه های بزرگ رفته

تا حد تنه اصلی درخت نفوذ پیدا می‌کند.

سرعت حرکت باکتری در شاخه های آلوده ۳ سانتی متر در روز می‌باشد و با نفوذ باکتری به شاخه های بزرگ و تنه اصلی، شانکر ایجاد می‌شود.

نحوه انتشار و چرخه زیستی باکتری بصورت تراوشات چسبندگی در سطح شاخه ها به شکل شانکر ها یا پوست مردگی های زمستانه روی شاخه های بزرگ

به حالت انگلی و غیر بیماری زا در سطح و درون اندام های مختلف گیاهان میزبان فاز بهاره،

همزمان با آلودگی های اولیه در مرحله شکوفه دهی و بلایت شکوفه فاز زمستانه،

همزمان با آلودگی های ثانویه و پیدایش شانکرها که از اواخر فصل تابستان و اوایل پاییز تا پایان فصل زمستان ادامه دارد.

باکتری در اطراف شانکرها زمستان گذرانی می‌کند. با شروع فصل بهار و مساعد شدن آب و هوا،

انتقال بیماری اتشک و راهکار مقابله

شانکرها و توده های باکتریایی مجتمع در داخل شانکرها با جذب آب فعال تر می‌شوند

و به دلیل افزایش حجم زیر پوست شانکر ها، مقداری از سلول های باکتریایی بصورت تراوشات چسبناک از منافذ پوست به بیرون نشت پیدا می‌کند.

تغذیه یا تماس حشرات، پرندگان، باد، باران، و انسان با این تراوشات مملو از باکتری

انتقال آن به سطح شکوفه ها و شاخه های جوان باعث گسترش سریع بیماری می‌شود.

کلاله گل، گرده دان پرچم و شهد دان گل به عنوان حساس ترین، مهم ترین و طبیعی ترین محل ها برای نفوذ و تکثیر باکتری هستند این باکتری به آسانی می‌تواند

بیماری اتشک و راهکار

از طریق زخم های فیزیکی ناشی از شکسته شدن شاخه ها، ریزش گلبرگ ها، هرس شاخه های زائد و غیره در بافت درختان میوه وارد شده

و در کمترین زمان درختان را بیمار سازد. شرایط مطلوب برای شدت آلودگی ها و توسعه بیماری خطر بروز و طغیان بیماری هنگامی است

که درجه حرارت روز ها از حدود ۱۸ تا ۲۰ سانتی گراد و رطوبت نسبی محیط از ۶۰% فراتر برود.