شناسایی بیماریهای گوجه فرنگی

شناسایی بیماریهای گوجه فرنگی

 

شناسایی بیماریهای گوجه فرنگی پیشگیری و درمان:

استفاده از ارقام مقاوم و یا تحمل گوجه فرنگی. استفاده از بذرهای بدون پوسیدگی را بکار ببندید و گیاهان بیمار را در این زمینه قرار ندهید.

استفاده از تناوب زراعی، از بین بردن علف های هرز. کوددهی مناسب و بموقع،

گیاهان گوجه فرنگی را با آب آبیاری خیس نکنید،

و این امکان را فراهم کنید،

شناسایی بیماریهای گوجه فرنگی

که گیاه گوجه فرنگی به خوبی رشد کند ، برگ ها و شاخه های آلوده را از بین ببرید.
اگر بیماری به اندازه کافی قوی و اپیدمی شد، برای کنترل از مواد شیمیایی استفاده کنید،

یکی از قارچ کش های زیر را انتخاب کنید ،مانکوزب (بسیار خوب)؛ کلروتالونیل یا قارچ کش های مس (خوب).

دستورالعمل های استفاده، از سم  را در برچسب پشت  ظرف سم دنبال کنید.

بیماری بادزدگی گوجه فرنگی -Late Blight

بیماری بادزدگی یک بیماری بالقوه جدی برای سیب زمینی و گوجه فرنگی است که توسط قارچ Phytophthora infestans ایجاد می شود، که به آن بازدگی فیتوفترایی نیز گفته می شود.

بادزدگی در آب و هوای خنک و مرطوب بسیار آسیب رسان است.

قارچ می تواند تمام قسمت های گیاهی را تحت تاثیر قرار دهد. برگ های جوان علائم کوچکی، را از خود نشان می دهند ،که به صورت تیره شدن است،

لکه های آبسوخته روی آن تشکیل شده است، این لکه های روی برگ به سرعت بزرگ شده

و کپک سفید رنگی بروی حاشیه سطح پایینی برگ ها، از خود نشان می دهد.

از بین رفتن برگ ها ( قهوه ای شدن  چروکیده شدن برگ ها و ساقه) ممکن است،

شناسایی بیماریهای گوجه

در طول 14 روز از مشاهده علائم اتفاق بیافتد، میوه های آلوده گوجه فرنگی علائم رنگ زیتونی، براق شدن را که ممکن است

به طور وسیعی صورت بگیرد، از خود نشان می دهند.

اسپور قارچی در بین گیاهان و باغ ها با باران و باد پخش می شود،رطوبت بالا و دمای روزانه در حدود 21 درجه ی سانتی گراد، مناسب برای فعالیت این قارچ است.

شناسایی بیماریهای گوجه فرنگی و پیشگیری و درمان:

برای کم کردن مشکلات بادزدگی باید دستورالعمل های زیر را دنبال کنید:

برگ ها را خشک نگه دارید، زمینی را انتخاب کنید،

که آفتاب از صبح زود شروع به تابیدن و پوشش دادن آن بکند،

از آبیاری اضافه به خصوص در اواخر روز بپرهیزید ،و فاصله کاشت را کمی زیاد کنید،

خرید بذر گواهی شده و بدون آلودگی؛

از بین بردن علف های هرز و گیاهان هم خانواده سیب زمینی.

سیب زمینی های پوسیده شده ،در کشت قبلی را به صورت کمپوست دفن نکنید،

گیاهان بیمار را حذف کنید و از بین ببرید،

اگر بیماری به اندازه کافی قوی باشد برای کنترل مواد شیمیایی، یکی از قارچ کش های زیر را انتخاب کنید، کلرهتلینیل – chlorothalonil (بسیار خوب)؛

قارچ کش مسی یا مانکوزب mancozeb (خوب)،همچنین ارقام مقاوم نسبت به این بیماری که در جدول به معرفی آن ها می پردازیم

 

بیماری لکه سپتورایی گوجه فرنگی، – Septoria Leaf Spot

ادامه مطلب