چرا بذرها را پلیت می کنند؟

چرا بذرها را پلیت می کنند؟

چرا بذرها را پلیت می کنند؟ برای آسان تر کردن کاشت آنها، در واقع بذر گوجه بذر بسیار ریزی است و کاشت آن با دست و حتی دستگاه مشکل،

زمان بر و هزینه بردار است برای کم کردن این مشکل بذرهای گوجه را با پوشش دهی بزرگتر کرده اند.

بذرهای پلیت شده بهتر سبز می شوند یا بذرهای لخت؟

در اکثر بذرهای پلیت، به محض اینکه بذر آب دریافت کند و متورم شود، پلیت آن باز می شود و دوباره همان بذر لخت باقی می ماند.

اما در بعضی حالات، مخصوصا وقتی بذر پلیت شده در خاک رس کشت می شود، چون فشار بیرون زیاد است

و بذر نمی تواند پوشش را باز کند، تعداد کمتری از بذرهای پلیت شده جوانه می زنند…

با در نظر گرفتن این تفاسیر می خواهیم به این شکل نتیجه گیری کنیم:

چرا بذرها را پلیت

اولاً بذر های لخت و بذرهای پلیت تفاوتی به لحاظ اصالت ندارند.

دوما در هر دو بذر احتمال تقلب وجود دارد و حتی در بذر قوطی احتمال تقلب بیشتر است.

از طرف دیگر اگر بحث تقلب باشد، در اکثر حالات نمی توانید بذرهای تقلبی و غیر تقلبی را تشخیص دهد

و کسی که کارشناس این موضوع باشد به همان راحتی که می تواند بذر تقلبی پاکت را تشخیص دهد.

سوما” بذرهای پلیت شده برای کسانی مناسب است که می خواهند کشت مستقیم در زمین انجام دهند و

گرنه کسانی که نشاء می کارند که برای آنها چه تفاوتی دارد که نشاء از بذر لخت بوده یا پلیت.

بنابراین باید مراقب بود که با این توجیه که بذر قوطی بهتر است یا بذر قوطی را تقلب نمی کنند، مورد سوء استفاده واقع نشویم.

چرا بذرها را پلیت می کنند؟

چرا بذرها را پلیت می کنند؟

در ایران نیاز با توجه به جمعیت بالای آن احساس می شود و باید با توجه با نیاز و توان مالی مردم برای خرید بذر مرغوب و با کیفیت در اختیار آنها قرار گیرد.
فروشگاه های عرضه کننده بذر به عنوان بزرگترین تامین کنندگان بذر فضای باز مشغول خدمت رسانی به مردم می باشند و با ارائه بهترین بذر هیبرید و با قیمتی مناسب این نیاز مردم ایران را رفع نموده اند.

چرا بذرها را پلیت می کنند؟

خریدارن بذر می توانند با مراجعه به فروشگاه، بذر درجه یک را خریداری نمایند، همچنین از طریق سایت اینترنتی فروشگاه های تامین کننده می توانند خرید خود را به صورت غیر حضوری انجام دهند.