بیماریهای گوجه فرنگی و افات

بیماری های گوجه فرنگی و افات

 

بیماریهای گوجه فرنگی و افات گوجه از خانواده Solana cease و با نام علمی Lycopersi تراکم بوته در واحد سطح بسته به فصل کشت :

کشت پائیزه و زمستانه : 5/1 بوته در متر مربع و در کشت بهار ، تابستانه 2 تا 3/2 بوته در متر مربع

زمان درمان و پیشگیری افات–  متوسط زمان جوانه زنی در درجه حرارت مناسب معادل 6 روز است .

زمان لازم کاشت بذر در خاک تا مرحله برداشت معادل 90 روز تا 110 روز است.
میزان بازدهی در متر مربع بین 30 تا 40 کیلوگرم در شرایط مطلوب و استاندارد

بیماریهای گوجه فرنگی و افات

افات و بیماری–   مدت زمان شروع گلدهی بین 25 تا 35 ریز بعد از کاشت در خاک است .

درجه حرارت مناسب برای رشد و تلقیح بین 18 تا 25 درجه سانتی گراد

حداقل دمایی تلقیح 13 درجه سانتی گراد می باشد و کمتر از این درجه حرارت تلقیح صورت نمی پذیرد

درجه حرارت بالای 35 درجه نیز عمل تلقیح و رنگ پذیری را مشکل می نماید .
رطوبت ابتیمم : بین (75-65)% و حداکثر (85-80)% و حداقل (45-40)% می باشد.

نور : متوسط شدت نور لازم برای گوجه فرنگی 000/20 لوکس و یا 2000 -2500  ژول می باشد .

توجه داشته باشید که آبیاری زیاد برای نشاء ها ونباتات جوان موجب کوتاه ماندن آنها خواهد شد

ضمناً آبیاری باید در طول روز انجام گیرد ،

زیرا آبیاری در اواخر روز موجب  افزایش رطوبت و بروز قطرات آب در شب ، روی برگ ها و میوه خواهد شد .

انتقال بیماریهای گوجه فرنگی و افات

یکی دیگر از عوامل مهم در پرورش گوجه­­فرنگی گلخانه­ای محیط کشت می­باشد .محیط کشتی که برای این منظور تهیه می­شود

علاوه بر نگهداری گیاه باید دارای خصوصیات زیر باشد .
آب و مواد غذایی کافی در خود ذخیره نماید .

عاری از آلودگی ها بوده و بتوان بدون اثر سوئی روی محیط کشت آنرا، ضد عفونی نمود . PH خاک برای گوجه­فرنگی گلخانه 7-5/6 باشد .

مقدار Ec خاک نیز از 3 میلی موس بر سانتیمتر تجاوزنکند ، بدیهی است افزایش Ec از حد معین باعث کاهش درصد محصول خواهد شد .

در شکل زیر در سمت چپ یک نهال گوجه­فرنگی را که در شرایط زمانی که دارای یک ریشه اصلی قوی و مقداری ریشه ها فرعی می­­باشند

این در شرایطی است که رطوبت خاک جهت تهیه اکسیژن لازم از خاک بـرای رشـد و نمو خود می­باشد

( در سمت راست در جایی که آبیاری اولیه ضعیف و طبقات خاک فشرده بــوده­ اند و مــقدار اکسیژن نیز برای رشــد و نمو کم است ) برخورد کند .

تاثیر بیماریهای گوجه فرنگی و افات

گـیاه معمولاً ریشه های موئی و افشان در سطح زمین پیدا می­کند .

این ریشه های کم عمق در طول سال باقی مانده و گیاه را در مقابل فشار آب و سایر عوامل آسیب­پذیر می­کند .