کشاورزان با ورود به وبسایت آران بذر با ویترینی منظم از بهترین ارقام در بازار ایران روبرو می شوند فروش آنلاین آران بذر محصولات ویژه سفارش بذر

بذر پیاز زرد زربار

1,200,000 تومان

بذر خربزه جانا

بذر خربزه هانی دیو

1,500,000 تومان

بذر خربزه هیبرید گالیا سینا

7,500,000 تومان

بذر خیار بومبای

750,000 تومان

بذر خیار طلوع

290,000 تومان

بذر خیار کارلینا

500,000 تومان

بذر خیار گلخانه ای پاریس

1,300,000 تومان

بذر خیار هیبرید پراید هولار

240,000 تومان

بذر ذرت ۶۴۷ تری وی گراس

350,000 تومان

بذر ذرت 704 مغان

بذر طالبی میلان

800,000 تومان

بذر فلفل هیبرید گلخانه ای

4,000,000 تومان

بذر گوجه 074

1,300,000 تومان

بذر گوجه Katrin

1,350,000 تومان

بذر گوجه Tifal

1,450,000 تومان

بذر گوجه اس جی 5

1,500,000 تومان

بذر گوجه برنتا

بذر گوجه پارس

1,750,000 تومان

بذر گوجه سانسید 6189

8,900,000 تومان

بذر گوجه سما

1,450,000 تومان

بذر گوجه فرنگی ۰۴۰۶

1,400,000 تومان

بذر گوجه فرنگی ۶۱۰۸

بذر گوجه فرنگی 8320

9,000,000 تومان

بذر گوجه فرنگی GS15

بذر گوجه فرنگی ارتن

بذر گوجه فرنگی افرا

3,250,000 تومان

بذر گوجه فرنگی ایدن سیمینس

2,000,000 تومان

بذر گوجه فرنگی باسیمو

بذر گوجه فرنگی بریویو

بذر گوجه فرنگی تماته

بذر گوجه فرنگی جی اس ۱۲

بذر گوجه فرنگی چلیک

بذر گوجه فرنگی چیکو

1,400,000 تومان

بذر گوجه فرنگی داف

بذر گوجه فرنگی رداستون

400,000 تومان

بذر گوجه فرنگی رنجر

1,400,000 تومان

بذر گوجه فرنگی روم

بذر گوجه فرنگی روناش

1,400,000 تومان

بذر گوجه فرنگی ریوگرند پولاریس

850,000 تومان

بذر گوجه فرنگی سهند

1,600,000 تومان

بذر گوجه فرنگی سوپر بیتا

1,400,000 تومان

بذر گوجه فرنگی سوپر چف بونانزا

500,000 تومان

بذر گوجه فرنگی سوپر لونا

بذر گوجه فرنگی فرمونت

بذر گوجه فرنگی کاپسل

بذر گوجه فرنگی کارنیوال

1,400,000 تومان

بذر گوجه فرنگی کراس

بذر گوجه فرنگی کومودورو

بذر گوجه فرنگی گلد

بذر گوجه فرنگی مارکنی

بذر گوجه فرنگی مارول

بذر گوجه فرنگی مالکوم

1,500,000 تومان

بذر گوجه فرنگی موناکو هیبرید

بذر گوجه فرنگی هیبرید راک

بذر گوجه فرنگی هیبرید کارون نیکرسون

بذر گوجه فضای باز 10857 ساکاتا

بذر گوجه کاکی ۷۳۸

بذر گوجه کرال

1,400,000 تومان

بذر گوجه متین دانمارکی

2,400,000 تومان

بذر گوجه ویلمورین

950,000 تومان

بذر ملون هیبرید اناناسی مونارک فرانسه

2,400,000 تومان

بذر هندوانه خطی ناسکو

800,000 تومان

بذر هندوانه کارون

500,000 تومان

بذر هندوانه کریمسون سوئیت (خطی) یونی ژن

800,000 تومان

بذر هیبرید بادمجان هانا

750,000 تومان

بذر هیبرید خربزه بوکس

750,000 تومان

بذر هیبرید خربزه تاشکند

750,000 تومان

بذر هیبرید خربزه شمام بارسلونا

800,000 تومان

بذر هیبرید خربزه کارون

750,000 تومان

بذر هیبرید خربزه گالیا مستر

1,100,000 تومان

بذر هیبرید خربزه گرین

7,500,000 تومان

بذر هیبرید خیار فیروز

750,000 تومان

بذر هیبرید طالبی لاوان

600,000 تومان

بذر هیبرید فلفل میترا

750,000 تومان

بذر هیبرید گوجه فرنگی تایفون

750,000 تومان

بذر هیبرید گوجه فرنگی رفرنس

750,000 تومان

بذر هیبرید گوجه فرنگی لیان

750,000 تومان

بذر هیبرید ملون عسل

750,000 تومان

بذر هیبرید هندوانه پاور

400,000 تومان

بذر هیبرید هندوانه شاهنشاه

400,000 تومان

بذر هیبرید هندوانه گلدی

450,000 تومان

بذر هیبرید هندوانه نوبل

800,000 تومان

بذرگوجه فرنگی ثمین

خربزه هیبرید راک

800,000 تومان

سمپاش برقی دوکاره

1,400,000 تومان

گوجه CA 911 واریته

1,400,000 تومان

گوجه فرنگي دلار

800,000 تومان

گوجه فرنگی مارال

750,000 تومان

هندوانه وینستون

800,000 تومان