محصولات پرفروش

بذر گوجه فرنگی Tifal

2,400,000 تومان

بذر گوجه فرنگی پارسان

2,400,000 تومان

بذر گوجه فرنگی پارلین

2,300,000 تومان

بذر گوجه فرنگی کارنیم

2,300,000 تومان

بذر گوجه فرنگی کرال

2,400,000 تومان

پربارترین بذر گوجه الا

پربارترین بذر گوجه چیکو

2,300,000 تومان

جدید ترین بذر گوجه رنجر

2,400,000 تومان

زودرس ترین بذر گوجه ۰۷۴

2,300,000 تومان

زودرس ترین بذر گوجه ۸۳۸۰

همه محصولات

 بذر خربزه هیبرید جانان

2,300,000 تومان

آتشک و بیماری

انواع بذر ملون هیبرید

بذر پیاز زرد زربار

بذر پیاز زرد کانیون

بذر پیاز زرد میگون فلات

بذر پیاز طلایی دایان

بذر پیاز طلایی زرگان فلات

بذر خربزه پربار گالیا

1,500,000 تومان

بذر خربزه جانا

بذر خربزه درگزی

بذر خربزه درگزی

بذر خربزه صحاب 22

1,500,000 تومان

بذر خربزه فلات

1,500,000 تومان

بذر خربزه مشهدی ارنگون

بذر خربزه مکس

1,500,000 تومان

بذر خربزه هانی دیو

9,500,000 تومان

بذر خربزه هانی دیو کانیون

بذر خربزه هیبرید کابل

1,500,000 تومان

بذر خربزه هیبرید گالیا سینا

1,500,000 تومان

بذر خیار ۰۰۹ گلوریا

بذر خیار آفیسر

بذر خیار آفیسر

1,200,000 تومان

بذر خیار امپراطور

750,000 تومان

بذر خیار اورکا

1,000,000 تومان

بذر خیار اورکا کلوز فرانسه

بذر خیار بومبای

1,500,000 تومان

بذر خیار بونانزا امریکایی

بذر خیار پربار گلخانه پاریس

بذر خیار رولر نیوورد سید

بذر خیار سلیل

1,700,000 تومان

بذر خیار سهیل

بذر خیار سوپر ارشیا

1,100,000 تومان

بذر خیار سوپر استار

1,100,000 تومان

بذر خیار طلوع

1,200,000 تومان

بذر خیار قشم

900,000 تومان

بذر خیار کارلینا

بذر خیار کرمان

1,500,000 تومان

بذر خیار گلخانه ای پاریس

2,700,000 تومان

بذر خیار گلخانه بالستیک

بذر خیار ماکان نیوورد سید

بذر خیار هایک

1,100,000 تومان

بذر خیار هیبرید بینگو

بذر خیار هیبرید پراید هولار

بذر خیار هیبرید تارکان

بذر خیار هیبرید ماهان

بذر خیار واندا

1,100,000 تومان

بذر ذرت ۶۴۷ تری وی کراس

بذر ذرت 704 مغان

بذر ذرت زودرس تورو

بذر ذرت لیلا زودرس و پربار

بذر طالبی زودرس جانان

2,500,000 تومان

بذر طالبی سمسوری زودرس

3,500,000 تومان

بذر طالبی شاهپسند شاهین

1,500,000 تومان

بذر طالبی میلان

بذر فلفل دلمه ای مارگاریتا

بذر فلفل هیبرید گلخانه ای

بذر کدو اسما

9,000,000 تومان

بذر کدو تک گل

7,100,000 تومان

بذر کدو خورشتی سلنا گرین

2,700,000 تومان

بذر کدو سابینا

950,000 تومان

بذر کدو ماهور

1,600,000 تومان

بذر کدوی شانال

بذر گوجه 074

2,400,000 تومان

بذر گوجه 1012

بذر گوجه 8042

بذر گوجه آلزورا 1037

بذر گوجه اس جی 5

2,400,000 تومان

بذر گوجه بدرو

بذر گوجه بلاریوا

بذر گوجه پارس

بذر گوجه پربار ماروان

2,400,000 تومان

بذر گوجه پربار و زودرس هیبریدی

بذر گوجه پی اس سوپر استون

بذر گوجه جودیویس

بذر گوجه روکینا

2,400,000 تومان

بذر گوجه سانسید 6189

بذر گوجه سما

بذر گوجه سوپر روبینو مودستو

بذر گوجه فرنگی ۰۴۰۶

بذر گوجه‌ فرنگی 2466

بذر گوجه فرنگی ۶۱۰۸

19,000,000 تومان

بذر گوجه فرنگی 8320

بذر گوجه فرنگی ۸۳۸۰

2,400,000 تومان

بذر گوجه فرنگی GS15

بذر گوجه فرنگی Tifal

2,400,000 تومان

بذر گوجه فرنگی آلین

بذر گوجه فرنگی ارتن

بذر گوجه فرنگی اسپیناس

بذر گوجه فرنگی افرا

بذر گوجه فرنگی الا

2,300,000 تومان

بذر گوجه فرنگی اولا

بذر گوجه فرنگی ایدن سیمینس

بذر گوجه فرنگی ایلین

بذر گوجه فرنگی باسیمو

بذر گوجه فرنگی بریویو

بذر گوجه فرنگی پارسان

2,400,000 تومان

بذر گوجه فرنگی پارلین

2,300,000 تومان

بذر گوجه فرنگی پربار

بذر گوجه فرنگی تماته

بذر گوجه فرنگی تیمور

بذر گوجه فرنگی تیوا

بذر گوجه فرنگی ثانی

2,400,000 تومان

بذر گوجه فرنگی ثمین

بذر گوجه فرنگی جودیویس

بذر گوجه فرنگی جی اس ۱۲

بذر گوجه فرنگی چلیک

2,400,000 تومان

بذر گوجه فرنگی چیکو

2,400,000 تومان

بذر گوجه فرنگی داف

بذر گوجه فرنگی رداستون

1,000,000 تومان

بذر گوجه فرنگی رنجر

2,300,000 تومان

بذر گوجه فرنگی روکینا

2,300,000 تومان

بذر گوجه فرنگی روم

2,300,000 تومان

بذر گوجه فرنگی روناش

بذر گوجه فرنگی ریوگرند پولاریس

بذر گوجه فرنگی زودرس روم

بذر گوجه فرنگی زودرس و پربار

بذر گوجه فرنگی ژیوان

بذر گوجه فرنگی ساتیوو

بذر گوجه فرنگی سهند

بذر گوجه فرنگی سوپر بیتا

1,400,000 تومان

بذر گوجه فرنگی سوپر چف بونانزا

بذر گوجه فرنگی سوپر لونا

بذر گوجه فرنگی سوپرچف بیکر

7,500,000 تومان

بذر گوجه فرنگی طلا

بذر گوجه فرنگی فرمونت

3,400,000 تومان

بذر گوجه فرنگی فضای باز سوپر ۲۲۷۰ کانیون ایتالیا

بذر گوجه فرنگی فیرنزه

بذر گوجه فرنگی کا ۹۱۱ زودرس

2,300,000 تومان

بذر گوجه فرنگی کاپسل

بذر گوجه فرنگی کارنیم

2,300,000 تومان

بذر گوجه فرنگی کارنیوال

بذر گوجه فرنگی کراس

بذر گوجه فرنگی کرال

2,400,000 تومان

بذر گوجه فرنگی کومودورو

بذر گوجه فرنگی گلخانه ای 3725

بذر گوجه فرنگی گلد

بذر گوجه فرنگی لورتا

2,500,000 تومان

بذر گوجه فرنگی مارکنی

بذر گوجه فرنگی ماروان

2,400,000 تومان

بذر گوجه فرنگی مارول

بذر گوجه فرنگی مالکوم

2,500,000 تومان

بذر گوجه فرنگی موب 200 ارگون

بذر گوجه فرنگی موناکو هیبرید

بذر گوجه فرنگی هنگام

بذر گوجه فرنگی هیبرید الیسا

بذر گوجه فرنگی هیبرید راک

بذر گوجه فرنگی هیبرید کارون نیکرسون

بذر گوجه فرنگی هیبرید گلسار

بذر گوجه فرنگی هیبرید ناتالی

بذر گوجه فرنگی یارادت

بذر گوجه فرنگی یونیک

بذر گوجه فضای باز 10857 ساکاتا

بذر گوجه فضای باز برنتا

بذر گوجه فضای باز سرین

بذر گوجه کاترین

2,300,000 تومان

بذر گوجه کارنیم زودرس 75 روزه

بذر گوجه کاکی ۷۳۸

بذر گوجه گرد موبیل ارگون

7,000,000 تومان

بذر گوجه متین دانمارکی

بذر گوجه هدیه

بذر گوجه هنگام پولاریس

بذر گوجه ویلمورین

1,000,000 تومان

بذر لوبیا سبز سان ری ثمین بذر

450,000 تومان

بذر لوبیا سبز کشتزار

450,000 تومان

بذر ملون ایده ال سینجنتا

1,500,000 تومان

بذر ملون هانی دیو هد

بذر ملون هیبرید اناناسی مونارک فرانسه

بذر هندوانه B32

بذر هندوانه استاراخان

بذر هندوانه اسگرو

بذر هندوانه اکورد

بذر هندوانه پاور

1,500,000 تومان

بذر هندوانه تگزاس

2,200,000 تومان

بذر هندوانه خطی بیکر

2,000,000 تومان

بذر هندوانه خطی ناسکو

بذر هندوانه سفید بیکر

1,700,000 تومان

بذر هندوانه کارون

2,500,000 تومان

بذر هندوانه کریمسون سوئیت (خطی) یونی ژن

2,600,000 تومان

بذر هندوانه کریمسون سوئیت (خطی) یونی ژن

بذر هندوانه کریمسون سوئیت فالکون

بذر هندوانه کریمسون سوییت انتوم هولار

بذر هندوانه کریمسون نیاگارا

بذر هندوانه مونتانا

بذر هندوانه هیبرید نوبل

1,500,000 تومان

بذر هندوانه وانا

بذر هندوانه وینستون

2,200,000 تومان

بذر هیبرید بادمجان هانا

1,500,000 تومان

بذر هیبرید خربزه بوکس

1,500,000 تومان

بذر هیبرید خربزه تاشکند

1,500,000 تومان

بذر هیبرید خربزه شمام بارسلونا

1,500,000 تومان

بذر هیبرید خربزه کارون

1,350,000 تومان

بذر هیبرید خربزه گالیا مستر

بذر هیبرید خربزه گرین

1,500,000 تومان

بذر هیبرید خیار فیروز

1,500,000 تومان

بذر هیبرید طالبی لاوان

1,500,000 تومان

بذر هیبرید فلفل میترا

بذر هیبرید گلخانه ای

بذر هیبرید گوجه فرنگی تایفون

1,800,000 تومان

بذر هیبرید گوجه فرنگی رفرنس

بذر هیبرید گوجه فرنگی لیان

بذر هیبرید ملون عسل

1,500,000 تومان

بذر هیبرید هندوانه پاور

بذر هیبرید هندوانه شاهنشاه

بذر هیبرید هندوانه گلدی

1,500,000 تومان

بذر هیبرید هندوانه نوبل

بذرخیار ماکسیموس

بهترین بذر گوجه

بهترین بذر گوجه روم

2,300,000 تومان

بیماری گوجه فرنگی و کمبود گیاه

پربارترین انواع بذر گوجه فرنگی زودرس

پربارترین بذر گوجه الا

پربارترین بذر گوجه چیکو

2,300,000 تومان

پربارترین بذر گوجه فرنگی رنجر

پربارترین و بهترین بذر گوجه فرنگی روم

تست قوه نامیه بذر یا درصد جوانه زنی

تفاوت بین بذر استاندارد و بذر هیبرید

جدید ترین بذر گوجه رنجر

2,400,000 تومان

خربزه پربار کارون

1,500,000 تومان

خربزه ملون صحرا

1,500,000 تومان

خربزه هیبرید راک

1,500,000 تومان

خرید و استعلام قیمت بذر گوجه الا

2,300,000 تومان

دمای مناسب جوانه زنی گوجه فرنگی

راهنمای کاشت گوجه فرنگی برای تازه کارها

روش آبیاری در گوجه فرنگی

زمان کاشت گوجه فرنگی

زودرس ترین بذر گوجه ۰۷۴

2,300,000 تومان

زودرس ترین بذر گوجه ۸۳۸۰

زودرس ترین گوجه فرنگی

سمپاش برقی دوکاره

2,450,000 تومان

شرکت اران بذر