بیماری اتشک و راهکار مقابله

بیماری اتشک و راهکار مقابله

 

بیماری اتشک و راهکار مقابله پیشگیری از بیماری آتشک با مدیریت و پیگیری دستور العمل کارشناسان حفظ نباتات رعایت بهداشت کامل باغ ها،

از ورود باکتری جلوگیری شده و با کنترل به موقع، بیماری در منطقه شیوع پیدا نکند.

از کاشت توام چندین گیاه میزبان باکتری مانند سیب، به و گلابی در یک باغ خودداری شود.

بیماری اتشک و راهکار مقابله

از کاشت درختان بسیار حساس به این باکتری چون به و     زالزالک به عنوان بادشکن در اطراف باغ ها خودداری

به جای آنها از درختان غیر مثمر استفاده شود.

به تدریج انواع مقاوم به این بیماری جایگزین انواع حساس شود. مصرف کود های ازته به حداقل برسد.

حساسیت به بیماری آتشک در خاک های اسیدی بیشتر است، توصیه می‌شود

pH خاک‌ها در باغ های جدید قبل از کاشت نهال ها با افزودن آهک کنترل و تنظیم شود.

آتشک آتشک از بیماری های بسیار خطرناک درختان گلابی، سیب و به محسوب می‌گردد.

خسارت این بیماری قابل قیاس با هیج یک از بیماری های درختان میوه دانه دار نبوده و خسارات وارده بر

محصولات باغی در بعضی از سال‌ها غیر قابل جبران می‌باشد.

علائم بیماری آتشک بیماری معمولی روی گل‌ها در اوایل فصل بهار ظاهر می‌شود.

بیماری اتشک و راهکار مقابله

ابتدا حالت آب سوخته پیدا کرده و کمی بعد پژمرده و قهوه ای رنگ می‌شوند.

سپس علائم بیماری در اطراف جام گل، روی برگ ها و نوک شاخه های جوان ظاهر می شود.

با توسعه بیماری، شاخه های بیمار به سرعت پژمرده و به دلیل سوختگی و خمیدگی بیش از حد

قسمت های انتهایی شاخه حالتی شبیه به عصا پیدا می‌کند.

باغ حالت آتش گرفتگی و سوختگی به خود می‌گیرد زیرا انبوه برگ های چروکیده و قهوه ای در لابه لای برگ ها،

شاخه ها و میوه های سالم درختان پراکنده اند.

در صورت کنترل نشدن بیماری در این لحظه باکتری به سرعت از شاخه های جوان آلوده به سمت شاخه های بزرگ رفته

تا حد تنه اصلی درخت نفوذ پیدا می‌کند.

سرعت حرکت باکتری در شاخه های آلوده ۳ سانتی متر در روز می‌باشد و با نفوذ باکتری به شاخه های بزرگ و تنه اصلی، شانکر ایجاد می‌شود.

نحوه انتشار و چرخه زیستی باکتری بصورت تراوشات چسبندگی در سطح شاخه ها به شکل شانکر ها یا پوست مردگی های زمستانه روی شاخه های بزرگ

به حالت انگلی و غیر بیماری زا در سطح و درون اندام های مختلف گیاهان میزبان فاز بهاره،

همزمان با آلودگی های اولیه در مرحله شکوفه دهی و بلایت شکوفه فاز زمستانه،

همزمان با آلودگی های ثانویه و پیدایش شانکرها که از اواخر فصل تابستان و اوایل پاییز تا پایان فصل زمستان ادامه دارد.

باکتری در اطراف شانکرها زمستان گذرانی می‌کند. با شروع فصل بهار و مساعد شدن آب و هوا،

انتقال بیماری اتشک و راهکار مقابله

شانکرها و توده های باکتریایی مجتمع در داخل شانکرها با جذب آب فعال تر می‌شوند

و به دلیل افزایش حجم زیر پوست شانکر ها، مقداری از سلول های باکتریایی بصورت تراوشات چسبناک از منافذ پوست به بیرون نشت پیدا می‌کند.

تغذیه یا تماس حشرات، پرندگان، باد، باران، و انسان با این تراوشات مملو از باکتری

انتقال آن به سطح شکوفه ها و شاخه های جوان باعث گسترش سریع بیماری می‌شود.

کلاله گل، گرده دان پرچم و شهد دان گل به عنوان حساس ترین، مهم ترین و طبیعی ترین محل ها برای نفوذ و تکثیر باکتری هستند این باکتری به آسانی می‌تواند

بیماری اتشک و راهکار

از طریق زخم های فیزیکی ناشی از شکسته شدن شاخه ها، ریزش گلبرگ ها، هرس شاخه های زائد و غیره در بافت درختان میوه وارد شده

و در کمترین زمان درختان را بیمار سازد. شرایط مطلوب برای شدت آلودگی ها و توسعه بیماری خطر بروز و طغیان بیماری هنگامی است

که درجه حرارت روز ها از حدود ۱۸ تا ۲۰ سانتی گراد و رطوبت نسبی محیط از ۶۰% فراتر برود.

بذر گوجه فرنگی تولید و نگهداری

بذر گوجه فرنگی تولید و نگهداری

بذر گوجه فرنگی تولید و نگهداری جهت رسیدن به بهترین بذر آزمایشات زیادی را انجام می دهند ،تا بتوانند بذرهایی را شناسایی کنند،                   تا هم از نظر عملکرد کمی و هم کیفی در سطح مطلوبی قرار داشته باشند.

برای مثال مقاومت ارقام به بیماری ها، به کشاورزان کمک می کند تا خسارت کمتری را از یک بیماری خاص،

بذر گوجه فرنگی تولید و نگهداری

در منطقه متحمل شوند، و یا حتی در مواردی وجود یک بیماری مانع کشت، یک گونه گیاهی خاص می شود ،که در صورت تولید بذر مقاوم این امکان فراهم می گردد.

کشاورزان انتخاب بهترین بذر از اهمیت بالایی برخوردار است

دلیل اینکه انتخاب بذر  نیازمند، انجام آزمایشات پیچیده است شرکت های تولید کننده ،

در طی فصل های زراعی مختلف نسبت به انجام تست های مزرعه ای اقدام می کنند ،در نهات این ارقام را به کشاورزان مناطق مختلف معرفی می کنند.

بهترین کیفیت بذرها  برای کیفیت بیشتر هیبرید استفاده میشود،

یکی از مشکلات اصلی در کشت ،گوجه فرنگی در اغلب مناطق ایران ویروس پیچیدگی و زردی برگ گوجه فرنگی است.        یکی از بهترین راه ها برای فائق آمدن،

به این مشکل استفاده از ارقامی است ،که مقاوم به این بیماری ویروسی باشند.

بذر گوجه فرنگی تولید و نگهداری ان

بذر گوجه فرنگی کرال به ویروس پیچیدگی و زردی برگ گوجه فرنگی مقاوم است.

این رقم در مقایسه با ارقام رایج بازار ایران دارای قیمت بسیار مناسبی است و کیفیت و عملکرد خوبی نیز دارد.
بهترین بذر
به کمک استفاده از علوم نوین به بالاترین سطح خود رسیده است.

کشاورزان به خوبی می دانند ،تمام زحماتی که در طول دوره رشد گیاه متحمل می شوند،

می تواند با انتخاب بذر نامرغوب به هدر برود از این رو تصمیم گیری در رابطه ،با انتخاب بهترین بذر از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است،

در ساده  ترین تعریف از نظر کشاورزان بهترین بذر را می توان بذری تعریف کرد، که با شرایط منطقه سازگار و نسبت،               به شرایط آب و هوایی و تنش های مختلف منطقه متحمل باشد، و بتواند عملکرد خوبی از خود نشان دهد.

بذر گوجه فرنگی تولید و

اران بذر بهترین بذر های موجود در بازار ایران و جهان بوده،        و با توجه به شرایط هر منطقه

بهترین بذر ها را شناسایی کرده ،  و به کشاورزان و گلخانه داران اراعه می دهد.

بذر شرکت های کشاورزی در عرصه تولید هیبریدی بهترین بذر تولید میکنند

شرکت های کشاورزی باید بستری را فراهم کنند، تا کشاورزان وقتی به دنبال بهترین بذر هستند،

بتوانند اسم منطقه خود را در کنار آن بذر ببینند،

برای مثال ما باید به آن ها بگوییم،

که بذر خیار اران مناسب منطقه کاشان و نهاوند است ،               یا این که بذر هندوانه کارون برای خوزستان و بهبهان و دشت مغان مناسب است.
به طور کلی عوامل تاثیرگذار در انتخاب بهترین بذر توسط کشاورزان شامل :

بذری که در منطقه آن ها کشت شده، و نتیجه مناسب با منطقه را نشان داده باشد،

همین طور سایرین هم اقدام به کشت،آن رقم و محصول کرده باشند ،

این اتفاق احساس رضایت و اعتماد را در کشاورزان تقویت میکند.

بذری که در ابتدای امر با توجه به اقلیم و شرایط محیطی آن منطقه دارای عملکرد بالایی باشد ،

که این شرایط محیطی شامل نور(لوکس نوری آن منطقه است)،

بافت و ساختمان خاک، رسی یا شنی بودن، دمای منطقه، دوره سرما و گرما و… است.

۳-مقاومت یا  Resistance تحمل یا Tolerance یک بذر به بیماری ها و آفات هم خیلی مهم است.

با توجه به این موضوع که اکثر بذرها ،به صورت وارداتی هستند،

مبنی بر آن که مقاومت به ویروس و بیماری در آنها با شرایط محیطی آن کشور تولید، کننده تعیین و کنترل شده است،             و این عاملی می شود، که یک بذر در منطقه دیگر برای مثال ایران

مقاومت نسبی به عوامل خسارت زای محیطی را داشته باشد.
۴- در نهایت کیفیت محصول از اهمیت بسزایی،

برای کشاورزان برخوردار است، برای مثال قطعا کشاورزان یک هندوانه با عملکرد بالا (پربار) را نمیخواهند که رنگ ضعیف و پوست ضخیم داشته باشد.

بازار پسندی بذر گوجه فرنگی تولید و نگهداری

۵- بحث بازارپسندی هم باعث می شود، کشاورزان بذری را انتخاب کنند که در هنگام برداشت،

میوه ای با تناسب ظاهری و شکل مناسب را جهت سودآوری مورد ،توجه در میدان میوه و تره بار را داشته باشند.

بذر پس از کاشت در زمین متحمل تنش های بسیاری می شود، از جمله دماهای بسیار پایین( سرمازدگی)،

دمای بالا و در کل تنش های محیطی، همچنین احتمال آلودگی،حمله پاتوژن های بیماری زا مانند قارچ ها،

باکتری ها، ویروس ها و آفات بسیاری را پشت سر می گذارد،از همین رو در زمان انتخاب بذر،

بذر گوجه تولید و نگهداری

و خرید بذر  باید به تمام ویژگی های آن که از سمت تولیدکنندگان مطرح می شود، بیشتر دقت کرد

شرکت اران بذر

بذر گوجه فرنگی و کشت صحیح ان

بذر گوجه فرنگی و کشت صحیح ان

بذر گوجه فرنگی و کشت صحیح ان‌‌‌ بذر گوجه و ویژگی های بذر مزرعه ای و گلخانه ای
بستر کشت خاک یا بدون خاک (هیدروپونیک )،بذر گوجه فرنگی معمولا بر اساس محل یا ساختاری که قرار است تولید شود، به کشت مزرعه ای و کشت گلخانه ای تقسیم می شود.

بذر گوجه فرنگی و کشت صحیح ان

معمولا در گلخانه ها کشت عمودی، یعنی حداکثر استفاده از فضا ،و در مزرعه کشت افقی یا رونده است،                                   که به منظور استفاده از سطح است.جدیدا گوجه فرنگی مزرعه ای را بر روی قیم سوار می کنند، مه هم حداکثر نور را ببیند،        و هم میوه بر روی خاک نباشد ،و آلودگی نبیند،                          از نظر بستر کاشت هم تقسیم بندی داریم :
1- کشت خالی که عمدتا در مزرعه است.

بهترین راه کار برای پیشگیری بذر

بذر گوجه و کشت صحیح

2-کشت های بدون خاک ( هیدروپونیک )، که بستر کاشت ترکیبات آلی و معدنی غیر از خاک است.
2- کشت های بدون خاک (هیدروپونیک) که بستر کاشت ،ترکیبات آلی و معدنی غیر از خاک است.
ویژگی های بذر،

اندازه و یا ظاهر بذر گوجه و کشت صحیح

اندازه بذر = 3 تا 5 میلی متر
شکل بذر = ظاهری ابریشمی ( کرک دار)، صاف، کرم تا قهوه ای رنگ ( رنگ واقعی بذر گوجه است، و بذر قرمز یا سبز ازت قارچ کش بر روی آن هاست،
ایک گرم بذر= 300 تا 350 عدد،
حفظ قوه نامیه: 4سال (حداکثر) با محتوای رطوبت بذر 5.5%
اگر میخواهیم ،بذر بخریم سعی کنیم،عمر آن بیشتر از یک سال نگذشته باشد، چون اکثر بذرها وارداتی است.

بذر گوجه و تهیه بذر و انتخاب رقم مناسب

َAtak میان رس-late دیررس- early زودرس هزاران رقم و یا بیشتر، توسط شرکت های مختلف دنیا، بذر گوجه فرنگی تولید میشود،معمولا شرکت های تولید کننده ،                                  بذر با کاتالوگ های رنگی شناسنامه ی بذرها را در جداولی کامل می نویسند،و ما هنگام خرید این را باید ار بذرفروش بخواهیم ،   و هنگام خریدن دقیقا همان بذر را تهیه کنیم،                            و گرنه ممکن است به جای بذر گلخانه ای، بذر مزرعه ای به ما بدهند

شاخصه های بذر گوجه و کشت صحیح ان

بلوغ : ما از قبل باید بدانیم رقممان زودرس،میان رس یا دیررس است، پس اگر دنبال ارقام زودرس هستیم early ها را انتخاب می کنیم ،یا اگر دنبال ارقام دیررس هستیم، late ها را انتخاب می کنیم،

 Tilthation کشت : یعنی این گوجه کجا قرار است کشت شود( گلخانه، مزرعه)

امروزه تمام بذرهای گلخانه ای دانه ای، و بذرهای مزرعه ای کیلویی فروخته می شود.                                                     هم چنین به هیچ وجه بذر های گلخانه ای را باز نخریم،         چون احتمال اینکه فروشنده، بذر مزرعه ای داخل آن بریزد، هست.میوه: میوه ای که قرار است وارد، بازار شود

انتخاب بذر گوجه فرنگی مهمترین جبران خسارت را داراست

و مصرف کننده مصرف کند چه ویژگی هایی باید داشته باشد.      یکی وزن خود میوه است                                                   ،مثلا در کشور ما میوه های گرد ،نه خیلی درشت و نه خیلی ریز مطلوب است.
شکل : الان گوجه فرنگی های گرد، کلاسیک، تخم مرغی شکل، زیتونی، گلابی شکل و …همه رقم هست،                               پس اگر ما این را ندانیم ضرر کرده ایم، و کلی وقت و هزینه صرف کرده ایم ،و به نتیجه نرسیده ایم.

قدرت رویشی بذر اصلاح شده بذر گوجه فرنگی و کشت

قدرت رشد گیاه: این به صورت ژنتیکی اصلاح شده، یک سری دارای رشد، قوی و یک سری دارای رشد متوسط هستند.
مقاومت: دارای بیشترین اهمیت است.                                  اکثر خاک های کشور ما آلوده، به انواع قارچ، باکتری، نماتد و … است که آن را با سم نمی توان کنترل کرد،                                به همین دلیل به طرف مقاومت ژنتیکی روی آورده اند،              اگر در منطقه ای بیماری خاصی داریم، مثلا پژمردگی فوزاریومی،

برای خرید بذر مطمعن قبل کشت

این مشخصات بر روی بذرها نوشته شده ،و مثلا بذرهای Atak مقاوم است را انتخاب می کنیم،
پس ار انتخاب و خریداری بذر، این بذر باید کشت شود،          برای تولید نشا، چون تکثیر گوجه فرنگی از طریق نشا است ،یعنی بذر را در خزانه کشت کنیم، از آن نشا بگیریم و آن را به مزرعه انتقال دهیم.

بهترین دما بهتدین مکان برای سبز شدن

زمان و دمای جوانه زنی
دمای جوانه زنی
دمای جوانه زنی :  10 15 20 25 30 درجه سانتی گراد
زمان جوانه زنی : 9 6 6 8 14 43 روز،
حداقل دما برای جوانه زنی : 10 درجه سانتی گراد
در شرایط دمای ایده آل معمولا جوانه زنی 100% است

رنج دمای مناسب،  :  16 – 29.5  درجه سانتی گراد
دمای مطلوب: 29.5  جوانه زنی هنگامی است ،که برگ های لپه ای ظاهر شوند.

بهترین دما و تلاش سبز شدن یک بذر خوب

حداکثر دما برای جوانه زنی : 35
نکته اساسی این است، که اگر دمای 25 را به 30 درجه سانتی گراد برسانیم ،باید کلی گازوئیل بسوزانیم،  در حالی که تفاوتی در تعداد روز ایجاد نمی کند.پس بهتر است،                                   از همان دمای 25 درجه استفاده کنیم.پروسه جوانی زنی یک فعالیت آنزیمی است ،و دماهای بالا آنزیم ها را غیرفعال میکند ،پس این طور نیست ،

بهترین دما برای جوانه زنی بذر گوجه

که اگر دما از 25 به 35 برسد ،6 روز بشود ،1 روز، در حالیکه بالعکس است و تعداد روز جوانه زنی تا یک آستانه ی مناسب پیش می رود ،و دوباره منحنی افت می کند.
بنابرین بهترین دمای جوانه زنی را 25 درجه سانتی گراد توصیه می کنیم،

( به دلیل اینکه مصرف سوخت کم باشد )
پروسه جوانی زنی یک فعالیت آنزیمی است، و دماهای بالا آنزیم ها را غیر فعال می کند،  پس این طور نیست،

خصوصیات بذر گوجه فرنگی و کشت صحیح

که اگر دما از 25 به 35 بردس 6 روز بشود 1 روز در حالی که بالعکس است ،و تعداد روز جوانه زنی تا یک آستانه ی مناسب پیش می رود ،و دوباره منحنی افت می کند.
پس بنابراین بهترین دمای مناسب جوانه زنی را ℃25 توصیه می کنیم، (به دلیل اینکه مصرف سوخت کم باشد)

بذر گوجه فرنگی و کشت صحیح ان