اقات گوجه

افات گوجه

افات گوجه

افات گوجه تریپس‌، سفید بالک، مینوزها، سفیدک پودری، سفیدک داخلی و کپک خاکستری از مهم‌ترین ‌آفات و بیماری های گوجه فرنگی گلخانه ای هستند

افات گوجه

که عدم شناخت کافی از آن‌ها و نداشتن اطلاعات در خصوص راه‌های پیشگیری و مبارزه با آن‌ها می‌تواند

اقات گوجه به گلخانه شما خسارت‌های شدیدی وارد کند و منجر به تحمیل هزینه‌های گزافی گردد.

افات گوجه

برای حفاظت از محصول و در واقع سرمایه خود باید به طور دقیق و کامل

با آفات و بیماری های گوجه فرنگی گلخانه ای آشنا باشید

و بدانید که با چه روش‌های و از چه راه‌هایی می‌توانید گلخانه خود را از گزند این معضل بزرگ در امان نگه دارید.

آفت مینوز یکی دیگر از آفات و بیماری های گوجه فرنگی گلخانه ای است. این آفت در واقع پروانه کوچکی است

که برگ‌های گیاه را مورد حمله قرار می‌دهد

و ظاهر برگ‌ها را رگه‌ای شکل می‌کند که به راحتی قابل نشخیص است.

این آفت برگ‌های جوان و نرم را هدف می‌گیرد و به آن‌ها آسیب می‌زند.

پروانه بالغ مینوز روی برگ‌ها تخم‌گذاری می کند

و لاروها پس از خروج از تخم وارد برگ می‌شوند.

به همین دلیل است که نمی توانند

به برگ های مسن آسیب برسانند و برگ‌های جوان را آلوده می‌کنند.

از این رو نباید برگ های جوان آلوده به مینوز را از گیاه جدا کنید زیرا موجب

رشد مجدد برگ‌های جدید و نرم و در نتیجه گسترش بیشتر این آفت می‌شود.

 

گونه‌های متفاوت مینوز چرخه زندگی تقریبا مشابهی دارند. پس از تخم گذاری مینوزهای ماده در  برگ‌ها،

لاروزها چند روز بعد از تخم خارج می‌شوند.

لاروها بیشترین خسارت را به گیاه می‌زنند. لاروها در برگ‌ها حرکت می‌کنند و از آن‌ها تغذیه می‌کنند

که مسیر حرکت و تغذیه آن‌ها به صورت خط‌ هایی روشن روی برگ‌ دیده می‌شود. کمی قبل از این که به شفیره تبدیل شوند به از برگ‌ خارج و وارد خاک می‌شوند.

در زیر خاک لاروها به شفیره تبدیل می‌شوند و سپس به فرم بالغ در می‌آیند و از خاک خارج می‌شوند.

برای ورود به سایت اران بذر  کافیه تو گوگل سرچ کنی