بیماریهای گوجه فرنگی و افات

بیماری های گوجه فرنگی و افات

 

بیماریهای گوجه فرنگی و افات گوجه از خانواده Solana cease و با نام علمی Lycopersi تراکم بوته در واحد سطح بسته به فصل کشت :

کشت پائیزه و زمستانه : 5/1 بوته در متر مربع و در کشت بهار ، تابستانه 2 تا 3/2 بوته در متر مربع

زمان درمان و پیشگیری افات–  متوسط زمان جوانه زنی در درجه حرارت مناسب معادل 6 روز است .

زمان لازم کاشت بذر در خاک تا مرحله برداشت معادل 90 روز تا 110 روز است.
میزان بازدهی در متر مربع بین 30 تا 40 کیلوگرم در شرایط مطلوب و استاندارد

بیماریهای گوجه فرنگی و افات

افات و بیماری–   مدت زمان شروع گلدهی بین 25 تا 35 ریز بعد از کاشت در خاک است .

درجه حرارت مناسب برای رشد و تلقیح بین 18 تا 25 درجه سانتی گراد

حداقل دمایی تلقیح 13 درجه سانتی گراد می باشد و کمتر از این درجه حرارت تلقیح صورت نمی پذیرد

درجه حرارت بالای 35 درجه نیز عمل تلقیح و رنگ پذیری را مشکل می نماید .
رطوبت ابتیمم : بین (75-65)% و حداکثر (85-80)% و حداقل (45-40)% می باشد.

نور : متوسط شدت نور لازم برای گوجه فرنگی 000/20 لوکس و یا 2000 -2500  ژول می باشد .

توجه داشته باشید که آبیاری زیاد برای نشاء ها ونباتات جوان موجب کوتاه ماندن آنها خواهد شد

ضمناً آبیاری باید در طول روز انجام گیرد ،

زیرا آبیاری در اواخر روز موجب  افزایش رطوبت و بروز قطرات آب در شب ، روی برگ ها و میوه خواهد شد .

انتقال بیماریهای گوجه فرنگی و افات

یکی دیگر از عوامل مهم در پرورش گوجه­­فرنگی گلخانه­ای محیط کشت می­باشد .محیط کشتی که برای این منظور تهیه می­شود

علاوه بر نگهداری گیاه باید دارای خصوصیات زیر باشد .
آب و مواد غذایی کافی در خود ذخیره نماید .

عاری از آلودگی ها بوده و بتوان بدون اثر سوئی روی محیط کشت آنرا، ضد عفونی نمود . PH خاک برای گوجه­فرنگی گلخانه 7-5/6 باشد .

مقدار Ec خاک نیز از 3 میلی موس بر سانتیمتر تجاوزنکند ، بدیهی است افزایش Ec از حد معین باعث کاهش درصد محصول خواهد شد .

در شکل زیر در سمت چپ یک نهال گوجه­فرنگی را که در شرایط زمانی که دارای یک ریشه اصلی قوی و مقداری ریشه ها فرعی می­­باشند

این در شرایطی است که رطوبت خاک جهت تهیه اکسیژن لازم از خاک بـرای رشـد و نمو خود می­باشد

( در سمت راست در جایی که آبیاری اولیه ضعیف و طبقات خاک فشرده بــوده­ اند و مــقدار اکسیژن نیز برای رشــد و نمو کم است ) برخورد کند .

تاثیر بیماریهای گوجه فرنگی و افات

گـیاه معمولاً ریشه های موئی و افشان در سطح زمین پیدا می­کند .

این ریشه های کم عمق در طول سال باقی مانده و گیاه را در مقابل فشار آب و سایر عوامل آسیب­پذیر می­کند .

شناسایی بیماریهای گوجه فرنگی

شناسایی بیماریهای گوجه فرنگی

 

شناسایی بیماریهای گوجه فرنگی پیشگیری و درمان:

استفاده از ارقام مقاوم و یا تحمل گوجه فرنگی. استفاده از بذرهای بدون پوسیدگی را بکار ببندید و گیاهان بیمار را در این زمینه قرار ندهید.

استفاده از تناوب زراعی، از بین بردن علف های هرز. کوددهی مناسب و بموقع،

گیاهان گوجه فرنگی را با آب آبیاری خیس نکنید،

و این امکان را فراهم کنید،

شناسایی بیماریهای گوجه فرنگی

که گیاه گوجه فرنگی به خوبی رشد کند ، برگ ها و شاخه های آلوده را از بین ببرید.
اگر بیماری به اندازه کافی قوی و اپیدمی شد، برای کنترل از مواد شیمیایی استفاده کنید،

یکی از قارچ کش های زیر را انتخاب کنید ،مانکوزب (بسیار خوب)؛ کلروتالونیل یا قارچ کش های مس (خوب).

دستورالعمل های استفاده، از سم  را در برچسب پشت  ظرف سم دنبال کنید.

بیماری بادزدگی گوجه فرنگی -Late Blight

بیماری بادزدگی یک بیماری بالقوه جدی برای سیب زمینی و گوجه فرنگی است که توسط قارچ Phytophthora infestans ایجاد می شود، که به آن بازدگی فیتوفترایی نیز گفته می شود.

بادزدگی در آب و هوای خنک و مرطوب بسیار آسیب رسان است.

قارچ می تواند تمام قسمت های گیاهی را تحت تاثیر قرار دهد. برگ های جوان علائم کوچکی، را از خود نشان می دهند ،که به صورت تیره شدن است،

لکه های آبسوخته روی آن تشکیل شده است، این لکه های روی برگ به سرعت بزرگ شده

و کپک سفید رنگی بروی حاشیه سطح پایینی برگ ها، از خود نشان می دهد.

از بین رفتن برگ ها ( قهوه ای شدن  چروکیده شدن برگ ها و ساقه) ممکن است،

شناسایی بیماریهای گوجه

در طول 14 روز از مشاهده علائم اتفاق بیافتد، میوه های آلوده گوجه فرنگی علائم رنگ زیتونی، براق شدن را که ممکن است

به طور وسیعی صورت بگیرد، از خود نشان می دهند.

اسپور قارچی در بین گیاهان و باغ ها با باران و باد پخش می شود،رطوبت بالا و دمای روزانه در حدود 21 درجه ی سانتی گراد، مناسب برای فعالیت این قارچ است.

شناسایی بیماریهای گوجه فرنگی و پیشگیری و درمان:

برای کم کردن مشکلات بادزدگی باید دستورالعمل های زیر را دنبال کنید:

برگ ها را خشک نگه دارید، زمینی را انتخاب کنید،

که آفتاب از صبح زود شروع به تابیدن و پوشش دادن آن بکند،

از آبیاری اضافه به خصوص در اواخر روز بپرهیزید ،و فاصله کاشت را کمی زیاد کنید،

خرید بذر گواهی شده و بدون آلودگی؛

از بین بردن علف های هرز و گیاهان هم خانواده سیب زمینی.

سیب زمینی های پوسیده شده ،در کشت قبلی را به صورت کمپوست دفن نکنید،

گیاهان بیمار را حذف کنید و از بین ببرید،

اگر بیماری به اندازه کافی قوی باشد برای کنترل مواد شیمیایی، یکی از قارچ کش های زیر را انتخاب کنید، کلرهتلینیل – chlorothalonil (بسیار خوب)؛

قارچ کش مسی یا مانکوزب mancozeb (خوب)،همچنین ارقام مقاوم نسبت به این بیماری که در جدول به معرفی آن ها می پردازیم

 

بیماری لکه سپتورایی گوجه فرنگی، – Septoria Leaf Spot

ادامه مطلب